von Eötvös, Roland (1848-1919)

Unkarilainen paroni ja fyysikko. Eötvös opiskeli Königsbergissä ja Heidelbergissä, josta hän sai tohtorin arvon 1870. Hänen ensimmäiset tutkimuksensa liittyivät molekyylipainon ja pintajännityksen väliseen riippuvuuteen. Vuonna 1872 hänet nimitettiin Budapestin yliopiston professoriksi. Eötvös ajoi aktiivisesti unkarilaisten peruskoulutuksen kehittämistä, ja toimi lyhyen aikaa opetusministerinä.

Eötvös kehitti hyvin herkän torsiovaa'an, jonka avulla hän osoitti, että saman massaiset kappaleet aiheuttavat myös yhtä suuret vetovoimat. Tällä ekvivalenssiperiaatteella oli myöhemmin merkittävä osuus yleisen suhteellisuusteorian synnyssä.