Eudoksos (n. 400-n. 350 eaa.)

Kreikkalainen matemaatikko. Eudoksos syntyi Knidoksessa, nykyisen Turkin alueella. Hän opiskeli Platonin Akatemiassa, vieraili Egyptissä, toimi opettajana Marmarameren ympäristössä ja asettui lopulta Ateenaan. Hänen kirjallisia töitään ei ole säilynyt, mutta muiden kirjoituksissa esiintyy niihin lukuisia viittauksia.

Eudoksos tutki erityisesti suhteiden ja verrantojen teoriaa. Hän kehitti myös menetelmän käyrien rajoittamien pinta-alojen laskemiseksi; tämä lienee ensimmäinen askel kohti nykyista integraalilaskentaa. Nämä työt ovat ilmeisesti vaikuttaneet huomattavasti muutamiin Eukleideen Elementan lukuihin. Eudoksos toi geometrian myös tähtitieteeseen kehittämällä samakeskisten pallojen teorian planeettojen liikkeiden laskemiseksi.