Eukleides (n. 300 eaa.)

Aleksandriassa toiminut matemaatikko. Eukleideen elämästä tiedetään oikeastaan vain, että hän opetti matematiikkaa Aleksandriassa kuningas Ptolemaios I:n aikana. Filosofi Proclus on kertonut, kuinka kuningas kysyi, eikö geometriaan ole helpompaa tietä kuin Elementan opiskelu, mihin Eukleides vastasi, ettei geometriaan ole kuninkaallista oikotietä.

Eukleides kokosi aikansa geometrisen tiedon perusteet systemaattiseksi esitykseksi. Teoksessa Stoikheia eli Elementa viidestä aksioomasta ja viidestä postulaatista johdetaan 465 geometrian teoreemaa. Teos säilyi lukuisina käännöksinä geometrian perusoppikirjana yli kahden vuosituhannen ajan.