Fermi, Enrico (1901-1954)

Italialaissyntyinen yhdysvaltalainen fyysikko. Fermi sai tohtorin arvon Pisan yliopistosta jo 21-vuotiaana, työskenteli sitten Max Bornin johdolla Göttingenissä, ja kutsuttiin 1926 Roomaan professoriksi. Fermi kokosi ympärilleen nuorten fyysikkojen ryhmän, jolla oli merkittävä vaikutus radioaktiivisuuden tutkimuksessa. Pommittamalla atomeja neutroneilla, joiden nopeutta oli hidastettu Fermi pystyi tuottamaan keinotekoista radioaktiivisuutta. Tästä työstään Fermi sai vuoden 1938 fysiikan Nobelin palkinnon. Fermi läksi perheineen hakemaan palkintoa ja poistui samalla lopullisesti Mussolinin hallitsemasta Italiasta Yhdysvaltoihin.

Saksalaiset fyysikot toistivat Fermin kokeet ja huomasivat niissä vapautuvan suuria määriä energiaa. Fermi, Einstein ja muutamat muut fyysikot varoittivat presidentti Franklin D. Rooseveltia madollisuudesta, että Hitlerin Saksa kehittäisi atomiaseen. Tämä johti Yhdysvaltain Manhattan-projektiin, joka tuotti ensimmäisen atomipommin. Fermi johti Chicagon yliopiston ryhmää, joka kehitti ydinreaktoria. Rekatorissa neutronien liikettä hidastettiin grafiitilla. Tämä atomimiiluksi kutsuttu laite alkoi toimia ensimmäisen kerran 2.12.1942

Fermin mukaan on nimetty alkuaine fermioni, jonka järjestysluku on 100 sekä alkeishiukkasten luokka, fermionit.