Gyldén, Johan August Hugo (1841-1896)

Suomalainen tähtitieteilijä. Gyldén ei käynyt koulua, vaan sai opetusta kotonaan; enimmäkseen hän kuitenkin opiskeli omin päin. Hän suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon jo alle 19-vuotiaana pääaineinaan matematiikka ja tähtitiede. Sen jälkeen Gyldén työskenteli Gothassa, Pulkovassa 1863-1871 ja sen jälkeen Tukholmassa observatorion johtajana. Vuonna 1889 hänestä tuli Astronomische Gesellschaftin puheenjohtaja. Gyldén kehitti erityisesti taivaanmekaniikan häiriöteoriaa.