Hale, George Ellery (1868-1938)

Yhdysvaltalainen tähtitieteilijä. Halen isä oli chicagolainen hissitehtailija ja yksi naapureista tunnettu havaitsija Sherburne Burnham, mikä vaikutti Halen kiinnostukseen instrumentteja ja tähtitiedettä kohtaan. Hale opiskeli Massachusetts Institute of Technologyssa, rakensi isänsä rahoituksen turvin aurinkoteleskoopin, toimi Chicagossa astrofysiikan professorina vuodesta 1892, Yerkesin observatorion johtajana 1895-1905 sekä Mt. Wilsonin observatorion ensimmäisenä johtajana 1904-1923.

Hale tuli kuuluisaksi taidostaan hankkia rahat useisiin aikansa suurimpiin kaukoputkiin. Vuonna 1895 Hale perusti Astrophysical Journal -lehden, joka nykyisin on kaikkein arvostetuimpia tähtitieteen julkaisuja.

Hale tutki erityisesti Aurinkoa ja sen spektroskopiaa. Vuonna 1908 hän havaitsi, että auringonpilkkujen spektriviivat jakautuivat kahtia, mikä viittasi voimakkaaseen magneettikenttään.