Heisenberg, Werner Karl (1901-1976)

Saksalainen teoreettinen fyysikko. Heisenberg opiskeli Münchenissä Arnold Sommerferldin oppilaana ja sai tohtorin arvon 1923. Sen jälkeen hän työskenteli Göttingenissä Bornin ja Kööpenhaminassa Niels Bohrin kanssa. Vuosina 1927-1941 hän toimi teoreettisen fysiikan professorina Leipzigissa ja sen jälkeen Kaiser Wilhelm -instituutin johtajana. Toisen maailmansodan aikana Heisenberg pysyi Saksassa, jossa hän joutui kehittämään atomipommia. Osittain resurssien puutteen mutta myös ilmeisesti Heisenbergin haluttomuuden vuoksi Saksa ei saanut pommia aikaan. Sodan jälkeen Heisenberg organisoi Kaiser Wilhelm -instituutin korvaavan Max Planck -instituutin perustamisen ja toimi instituutin johtajana vuoteen 1970 saakka.

Heisenberg kehitti 1925 kvanttimekaniikan matriisiformalismin, josta hän sai fysiikan Nobelin 1932. Heisenberg on erityisen tunnettu epätarkkuusperiaatteestaan. Sen mukaan mikromaailman ilmiöihin on aina sisäänrakennettuna tietty satunnaisuus, jonka vuoksi esimerkiksi hiukkasen paikkaa ja liikemäärää (impulssia) ei voi samanaikaisesti mitata mielivaltaisen tarkasti.