Heiskanen, Weikko (Veikko) Aleksanteri (1895-1971)

Suomalainen geodeetti. Heiskanen toimi vuodesta 1921 Geodeettisella laitoksella, nimitettiin 1926 Helsingin yliopiston geodesian dosentiksi, valmistui seuraavana vuonna filosofian tohtoriksi, ja nimitettiin 1931 Helsingin teknillisen korkeakoulun geodesian professoriksi. Heiskanen oli Kansainvälisen Isostaattisen laitoksen perustaja ja johtaja vuodesta 1936 ja Geodeettisen laitoksen johtaja 1949-1961, suurimman osan ajasta kuitenkin virkavapaana. Vuonna 1951 Heiskanen nimitettiin Ohio State Universityn professoriksi, maapallon gravimetrisen kartoitusprojektin ylivalvojaksi ja geodesian laitoksen johtajaksi.

Heiskasen ja Moritzin Physical geodesy on edelleen alan perusteos. Vuosina 1948-1950 ilmestynyt Tähtitiede I-II on laajin suomenkielinen tähtitieteen yleisesitys. Heiskanen toimi Ursan ensimmäisenä puheenjohtajana 1921-1927 ja uudelleen 1937-1947. Vuonna 1948 hänet nimitettiin Ursan kunniajäseneksi.