von Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand (1821-1894)

Saksalainen fyysikko ja fysiologi. Helmholtz opiskeli Berliinissä lääkäriksi, nimitettiin fysiologian professoriksi Königsbergiin 1849 ja Bonniin 1855, fysiikan professoriksi Berliiniin 1871 ja Berliinin fysikaalis-teknisen instituutin johtajaksi 1888. Helmholtz tutki mm. näköä ja kuuloa. Elintoimintoihin liittyvän lämmön tutkiminen johti hänet energian säilymislakiin, jonka hän keksi Joulesta ja Mayerista riippumatta.