Hooke, Robert (1635-1703)

Englantilainen luonnontieteilijä. Oxfordissa opiskellessaan Hooke toimi Robert Boylen apulaisena. Boylen avulla Hooke pääsi 1662 Royal Societyn ensimmäiseksi demonstraattoriksi; hänen tuli esittää tieteellisiä kokeita kaikissa seuran kokouksissa, joita pidettiin kerran viikossa. Tällainen urakka oli epäilemättä omiaan johtamaan tieteelliseen laaja-alaisuuteen, mutta ei antanut aikaa teorioiden syvällisempään kehittelyyn.

Silti Hooke teki monia merkittäviä keksintöjä. Hän keksi mm. elastisuutta kuvaavan lain, jonka mukaan kappaleen taipuma on verrannollinen siihen vaikuttavaan voimaan. Kirjassaan Micrographia (1665) hän kuvaili mikroskoopilla tekemiään havaintoja, kuten lumihiutaleita ja kasvien solurakennetta.

Hooke esitti 1678 oman 1/ r2-vetovoimalakinsa, mutta ei onnistunut sen avulla selittämään planeettojen liikkeitä. Tämän lain vuoksi Hooke riitaantui Newtonin kanssa, koska ei mielestään saanut riittävästi kunniaa lain keksimisestä.