Hoyle, Sir Fred (1915-2001)

Englantilainen tähtitieteilijä. Hoyle opiskeli Cambridgessa, toimi toisen maailmansodan aikana amiraliteetissa, palasi sodan jälkeen Cambridgeen opettamaan matematiikkaa, nimitettiin 1958 tähtitieteen professoriksi ja 1966 Cambridgen yliopiston teoreettisen tähtitieteen instituutin johtajaksi.

Vuonna 1948 Hoyle esitti pysyvän tilan kosmologian yhdessä Hermann Bondin ja Thomas Goldin kanssa.

Hoylen ehkä merkittävin saavutus on alkuaineiden syntyä koskeva tutkimus yhdessä William Fowlerin sekä Margaret ja Geoffrey Burbidgen kanssa. Tämä vuonna 1957 julkaistu artikkeli tunnetaan B2HF-paperina.

Hoyle on myös innokkaasti kannattanut ajatusta panspermiasta, elämän leviämisestä tähtienvälisen avaruuden bakteerien välityksellä. Lisäksi Hoyle on kirjoittanut useita tieteisromaaneja, joista parhaita ovat Musta pilvi ja Los Angeles ei vastaa.