Hubble, Edwin Powell (1889-1953)

Yhdysvaltalainen tähtitieteilijä. Lakimiehen poikana Hubble itsekin opiskeli aluksi lakia ja toimi asianajajana. Opiskellessaan Chicagossa hän alkoi kuitenkin kiinnostua myös tähtitieteestä George Ellery Halen vaikutuksesta. Hubble suorittikin alemman tutkinnon matematiikassa ja tähtitieteessä, mutta jatkoi sitten lain opintojaan Oxfordissa. Palattuaan Yhdysvaltoihin hän totesi pian juridiikan liian tylsäksi ja jatkoi 1914 tähtitieteen opintojaan Chicagon yliopiston Yerkesin observatoriossa. Kolme vuotta myöhemmin hän valmistui tohtoriksi.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Hubble sai paikan Mt. Wilsonin observatoriosta. Hän osoitti, että kierteissumut ovat Linnunradan ulkopuolisia kohteita, galakseja. Vuonna 1929 Hubble julkaisi tutkimuksensa, joka osoitti galaksien etääntyvän sitä nopeammin, mitä kauempana ne ovat (ks. Hubblen vakio). Hubble suoritti myös galaksien luokittelun niiden ulkonäön perusteella. Tämä luokittelu on edelleen pääpiirteissään käytössä.