Hutton, James (1726-1797)

Skotlantilainen geologi. Aluksi Hutton opiskeli Edinburghissa lakia ja myöhemmin lääketiedettä. Valmistuttuaan maisteriksi Leidenin yliopistosta hän ryhtyi harjoittamaan maanviljelystä. Taloudellisen riippumattomuuden saavutettuaan hän palasi Edinburghiin 1768 ja alkoi syventyä tieteisiin, erityisesti geologiaan. Hutton esitti uniformitarianismin periaatteet 1780-luvulla; 1795 hän julkaisi ne kirjassa Theory of the Earth. Huttonin vaikeatajuisen tyylin vuoksi teoria sai laajempaa mainetta vasta Huttonin ystävän John Playfairin esitettyä sen selvemmässä muodossa kirjassaan Illustrations of the Huttonian Theory, joka ilmestyi 1802. Uniformitarianismin mukaan geologiset muodostumat ovat peräisin eroosion, sedimentaation ja maanalaisesta lämmöstä aiheutuvien vuoristoja muodostavien liikkeiden vuorottelusta.