Jacobi, Karl Gustav Jacob (1804-1851)

Saksalainen matemaatikko. Jacobi toimi Königsbergin matematiikan professorina vuodesta 1827. Jacobi jatkoi Abelin aloittamaa elliptisten funktioiden teorian kehittämistä; lisäksi hän tutki lukuteoriaa, analyysia ja variaatiolaskentaa. Jacobi kehitti edelleen Hamiltonin mekaniikkaa sekä tutki pyörivien nestemäisten kappaleiden muotoja ja stabiilisuutta.