Joule, James Prescott (1818-1889)

Englantilainen fyysikko. Joule jatkoi isänsä työtä panimonomistajana. Tuottoisa yritys teki mahdolliseksi omistautua tieteen harrastamiseen. Joule sai vain vähän muodollista koulutusta; 1835 hän opiskeli Manchesterissa kemisti John Daltonin oppilaana. Kokeitaan hän suoritti panimon yhteyteen rakennetussa laboratoriossa. Hänen ensimmäiset merkittävät tutkimuksensa liittyivät sähkövirran tuottamaan lämpöön: hän havaitsi lämpöenergian olevan verrannollinen vastukseen ja virran neliöön. Mittauksillaan hän selvitti mekaanisen ja lämpöenergian välisen vastaavuuden. Vuonna 1852 Joule yhdessä William Thomsonin kanssa keksi, miten kaasu jäähtyy laajentuessaan. Joulen mukaan on nimetty nykyinen energian SI-yksikkö.