Kopernikus, Nikolaus (1473-1543)

Puolalainen tähtitieteilijä. Nikolaus Koppernigk tai Copernicus, jonka nimestä Suomessa käytetään vääristelmää Kopernikus, syntyi Itä-Preussin Thornissa 19.2.1473. Hänen isänsä oli kauppias ja hänen enostaan Lucas Watzelrodesta tuli Ermlandin piispa 1489. Isän kuoltua enosta tuli Nikolauksen elämään eniten vaikuttanut henkilö. Nikolaus kasvoi olosuhteissa, joissa hänellä oli mahdollisuus opiskella ja pyrkiä enonsa tavoin korkeaan kirkolliseen asemaan.

Yliopisto-opintonsa Kopernikus aloitti Krakovassa, jonka yliopisto oli varsin korkeatasoinen. Siellä hän tutustui myös tähtitieteeseen ja Ptolemaioksen aurinkokuntamalliin. Eno ei onnistunut tuolloin vielä hankkimaan virkaa Kopernikukselle, joka lähti jatkamaan opintoja Italiaan; siellä hän viipyi kymmenen vuotta. Vuonna 1503 Kopernikus sai Ferrarassa kanonisen oikeuden tohtorin arvon.

Vuonna 1506 Kopernikus palasi Italiasta ja kuusi vuotta myöhemmin hän vihdoin siirtyi Frauenburgiin hoitamaan kaniikin virkaa, jossa hän pysyi kuolemaansa saakka. Näihin aikoihin ilmestyi käsikirjoitus Commentariolus, jossa hän jo kuvasi aurinkokeskistä mallia. Pääteos De revolutionibus orbium coelestium libri VI ilmestyi Kopernikuksen kuolinvuonna 1543. Siinä hän esitti, että Maa ja muut planeetat kiertävät Aurinkoa ja Maa pyörii akselinsa ympäri. Kopernikuksella oli kuitenkin vielä voimakkaasti aristoteelinen maailmankuva, jopa aristoteelisempi kuin Ptolemaioksella. Planeetat liikkuivat pitkin tasaisista ympyräliikkeistä koostuvia episykliratoja.