Kuhn, Thomas Samuel (1922-1996)

Yhdysvaltalainen filosofi. Kuhn opiskeli Harvardin yliopistossa ja toimi Berkeleyssä, Princetonissa ja vuodesta 1979 Massachusetts Institute of Technologyssa.

Kuhn tunnetaan ennen kaikkea 1962 ilmestyneestä teoksestaan The Structure of Scientific Revolutions. Siinä Kuhn esitti, miten tiede etenee vallankumousten kautta. Kirjan terminologiasta varsinkin sana paradigma on levinnyt yleiseen käyttöön. Paradigma tarkoittaa vallankumousten välisenä aikana vallitsevaa yleisesti hyväksyttyä tieteen ajattelutapaa, joka määrää ns. normaalitieteen kehityssuunnan. Kuhnin suosikkiesimerkki oli kopernikaaninen vallankumous, josta hänellä kuitenkin oli virheellisiä tietoja.