Kustaanheimo, Paul (1924-1997)

Suomalainen tähtitieteilijä. Kustaanheimo nimitettiin Helsingin yliopiston tähtitieteen professoriksi Järnefeltin jäätyä eläkkeelle 1969. Nimitystä seurasi observatorion valtaus, jonka seurauksena Kustaanheimo jäi virkavapaalle ja lopulta erosi virasta 1977. Kustaanheimo työskenteli sittemmin Tanskassa.

Kustaanheimo on tutkinut taivaanmekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa. Kustaanheimo tunnetaan erityisesti hänen 1965 yhdessä Stiefelin kanssa esittämästään muunnoksesta eli K-S-muunnoksesta. Muunnoksella poistetaan ongelmat, joita syntyy kappaleiden tullessa hyvin lähelle toisiaan ja liikeyhtälön nimittäjässä olevan etäisyyden lähestyessä nollaa.