Levi-Civita, Tullio (1873-1941)

Italialainen matemaatikko. Levi-Civita opiskeli Padovassa 1891-1895 Riccin oppilaana, pääsi opettajaksi 1898 ja professoriksi 1902. Hän toimi Rooman yliopistossa vuodesta 1918 vuoteen 1938, jolloin hänet erotettiin juutalaisen syntyperänsä vuoksi. Yhdessä Riccin kanssa Levi-Civita kehitti tensorilaskennan, jonka he esittivät 1900 teoksessa Méthodes de calcul differéntiel absolu et leurs applications (Absoluuttisen differentiaalilaskennan menetelmät ja niiden sovellukset). Tensorilaskennasta tuli myöhemmin yleisen suhteellisuusteorian tärkein matemaattinen apuväline.