Lyman, Theodore (1874-1954)

Yhdysvaltalainen fyysikko. Lyman opiskeli Harvardissa, josta sai tohtorin arvon 1900. Jatkettuaan opintojaan Göttingenissä ja Cambridgessa Lyman toimi Harvardissa professorina 1921-1925 ja fysiikan laboratorion johtajana 1910-1947.

Lyman tutki spektroskopiaa ja löysi 1906 vedyn spektristä sarjan ultraviolettialueessa olevia spektriviivoja; nämä viivat tunnetaan nykyisin Lymanin sarjana, ja ne syntyvät vetyatomin elektronin siirtyessä jostakin viritystilasta alimpaan energiatilaan eli perustilaan.