Mach, Ernst (1838-1916)

Itävaltalainen fyysikko ja filosofi. Mach sai 14-vuotiaaksi asti koulutuksen kotonaan, opiskeli fysiikkaa Wienin yliopistossa ja valmistui tohtoriksi 1860. Mach toimi matematiikan professorina Grazissa 1864-1867, kokeellisen fysiikan professorina Prahassa 1867-1895 ja sen jälkeen Wienissä filosofian professorina, kunnes 1901 luopui tutkimustyöstä osittaisen halvaantumisen jälkeen.

Fysiikassa Mach tunnetaan Machin luvusta, joka on nopeuden suhde äänen nopeuteen kyseisessä väliaineessa. Mach tutki yliäänennopeuksissa syntyviä shokkiaaltoja ja kehitti menetelmiä niiden valokuvaamiseksi.

Machin mukaan tietoa saadaan vain havaintojen avulla, ja hän hylkäsi kaikki metafyysiset käsitteet. Sen enempää atomeja kuin newtonilaista absoluuttista avaruuttakaan ei ole olemassa. Machin periaatteen mukaan massan hitaus on seurausta maailmankaikkeuden kaikista muista massoista. Näillä ajatuksilla oli vaikutusta Einsteinin suhteellisuusteoriaan, jota Mach ei kuitenkaan hyväksynyt.