von Mayer, Julius Robert (1814-1878)

Saksalainen lääkäri ja fyysikko. Mayer opiskeli Tübingenissä, Wienissä ja Pariisissa, palveli 1840-41 laivalääkärinä Jaavalla käyneessä laivassa, ja asettui sen jälkeen Heilbronniin harjoittamaan lääkärin tointa. Jaavan matkalla verestä tehdyt havainnot johtivat hänet ajattelemaan, että lämpö ja ravinnosta saatu energia liittyvät toisiinsa. Hän onnistui mittaamaan, kuinka paljon energiaa tarvitaan aineen lämpötilan kohottamiseen. Mayer sai tunnustusta työstään vasta elämänsä loppupuolella.