Michell, John (1724-1793)

Englantilainen geologi, seismologian alullepanija. Michell opiskeli Cambridgessä, jossa hän julkaisi 1760 maanjäristysten syntyä koskevan työnsä Conjectures Concerning the Cause, and Observations upon the Phae nomena of Earthquakes. Hän toimi muutaman vuoden Cambridgessä geologian professorina ja siirtyi sitten rehtoriksi Thornhilliin.

Michell tutki myös tähtitiedettä ja havaitsi, että lähekkäisiä tähtipareja on enemmän kuin pitäisi, jos tähdet olisivat jakautuneet satunnaisesti. Michell yritti mitata gravitaatiovakiota torsiovaa'alla, muttei siinä onnistunut.