Oort, Jan Hendrik (1900-1992)

Hollantilainen tähtitieteilijä, Oort opiskeli Groningenissä Kapteynin oppilaana ja toimi sen jälkeen Leidenissä, 1945-1970 observatorion johtajana. Oort oli IAU:n presidenttinä 1958-1961.

Oort on tullut tunnetuksi erityisesti Linnunradan rakennetta koskevista tutkimuksistaan. Hän kehitti Lindbladin mallia Linnunradan pyörimisliikkeestä. Tähän malliin liittyy kaksi vakiota, joita kutsutaan Oortin vakioiksi. Oort otti käyttöön radioastronomian uudet mahdollisuudet ja kartoitti Linnunradan kokonaisrakennetta 1951 löydetyn vedyn 21 cm:n säteilyn avulla.

Vuonna 1950 Oort esitti, että aurinkokuntaa ympäröi kauas ulottuva komeettojen pilvi, Oortin pilvi. Yhdessä Walravenin kanssa Oort havaitsi 1956, että Rapusumun säteily on voimakkaasti polarisoitunutta ja esitti sen olevan magneettikentässä liikkuvien elektronien aiheuttamaa synkrotronisäteilyä.