Platon (427?-347 eaa.)

Kreikkalainen filosofi. Platon oli syntyisin huomattavasta ateenalaisesta suvusta. Kun Platonin opettaja Sokrates teloitettiin, Platon ja muut Sokrateen seuraajat läksivät Ateenasta ja kiertelivät useissa Välimeren maissa. Palattuaan Ateenaan noin 387 eaa. Platon perusti Akatemian, joka jatkoi toimintaansa ainakin jossakin muodossa lähes 900 vuotta. Vuonna 529 keisari Justinianus teki lopun pakanallisten opettajien turmelemasta Akatemiasta.

Platon oli erinomainen kirjoittaja, joka esitti ajatuksiaan lukuisissa dialogin muotoon laadituissa teoksissa. Juuri näiden dialogien ansiosta Sokrateen opetukset ovat säilyneet jälkipolville. Platonin mukaan tieto voi kohdistua vain ajallisesti muuttumattomiin asioihin. Koska havaittavissa oleva maailma ei ole muuttumaton, siitä saatava tieto ei ole tietoa vaan luuloa. Tietoa voidaan saada esimerkiksi geometriasta, ei kuitenkaan havaintojen vaan pelkän järjen avulla.