Ptolemaios, Klaudios (n. 100-178?)

Aleksandrialainen tutkija, jonka elämästä ei tiedetä juuri mitään.

Ptolemaios kehitti planeettojen liikkeen episyklimallin äärimmilleen. Hän julkaisi senaikaisen tähtitieteen tietämyksen noin vuonna 150 teoksessa Almagest.

Toinen Ptolemaioksen merkittävä teos Optica käsittelee optiikkaa ja sisältää ensimmäisen tunnetun esityksen valon refraktiosta. Maantiedettä käsittelevä Geographike hyphegesis ei yltänyt samalle tasolle. Tetrabiblos sisältää astrologian opit suunnilleen sellaisina kuin ne elävät tänäkin päivänä. Lisäksi Ptolemaios kirjoitti geometriasta, pallotähtitieteestä, (Peri analemmatos, Planisphaerium), musiikista (Harmonica) ja mekaniikasta (Peri ropon).