Rheticus, Georg Joachim (1514-1576)

Georg Joachim von Lauchen tai de Porris, joka otti latinalaisen nimen synnyinseutunsa Rhaetian (Retoromania) mukaan. Rheticus nimitettiin 1536 Wittenbergin matematiikan ja tähtitieteen professoriksi.

Rheticus vietti kaksi vuotta Kopernikuksen luona ja julkaisi oman esityksensä Narratio Prima (1540) Kopernikuksen teoriasta jo ennen De Revolutionubuksen ilmestymistä. Rheticuksella oli merkittävä osuus siihen, että Kopernikuksen teos ylipäänsä julkaistiin.

Rheticus joutui eroamaan Wittenbergin virastaan syytettynä homoseksuaalisuudesta. Myöhemmin hän julkaisi laajat trigonometriset taulukot, joissa trigonometriset funktiot määriteltiin ensimmäisen kerran suorakulmaisen kolmion sivujen suhteina. Teos ilmestyi vasta 1596 Rheticuksen kuoleman jälkeen nimellä Opus palatinum de triangulis.