Russell, Henry Norris (1877-1957)

Yhdysvaltalainen astrofyysikko. Russell opiskeli Princetonissa, josta valmistui tohtoriksi 1900. Viiden Cambridgessä, Massachusettsissa, vietetyn vuoden jälkeen Russell palasi Princetoniin, ja 1911 hänestä tuli professori ja yliopiston observatorion johtaja.

Russell tutki kaksoistähtiä ja pimennysmuuttujia, ja Cambridgen aikanaan hän kehitti valokuvauksen käyttöä tähtien todellisten kirkkauksien eli absoluuttisten magnitudien selvittämiseksi. Hän havaitsi, että absoluuttinen magnitudi riippuu spektriluokasta, ja voidaan siten määrittää myös tähdille, joiden etäisyyttä ei ole pystytty mittaamaan. Koska Russellista riippumatta Ejnar Hertzsprung oli päätynyt vastaavanlaiseen tulokseen, Russellin 1914 julkaisema kaavio on tullut tunnetuksi Hertzsprungin-Russellin diagrammina eli lyhyesti HR-diagrammina. Russell esitti tähtien kehitykselle mallin, jossa tähdet ovat syntyessään punaisia ja kutistumisen seurauksena kirkastuvat ja muuttuvat sinisemmiksi. Tämä malli osoittautui kuitenkin ennen pitkää vääräksi.