Scaliger, Joseph Justus (1540-1609)

Hollantilainen historioitsija ja kronologian tutkija. Scaliger opiskeli Pariisissa lukuisia kieliä, teki tutkimuksia Italiassa, Saksassa, Sveitsissä ja Ranskassa, ja kutsuttiin 1593 Leideniin, jossa hän vaikutti loppuikänsä yhtenä aikansa huomattavimmista oppineista. Scaligerin päätyö on Opus de emendatione tempore (1583), jossa hän loi pohjan täsmälliselle kronologialle. Scaliger otti käyttöön päivien juoksevan numeroinnin, jota hän kutsui isänsä Julius Caesar Scaligerin kunniaksi juliaaniseksi päivämääräksi.