Simplicius (500-luvulla)

Simplicius Kilikialainen, kreikkalainen filosofi. Simplicius vietti suurimman osan elämästään Ateenassa, mutta opiskeli myös Aleksandriassa. Hän kirjoitti Aristoteleen teoksista merkittäviä kommentaareja, jotka sisältävät katkelmia myös vanhemmista kirjoituksista. Tiedot Eudoksoksen teoriasta perustuvat juuri Simpliciuksen kirjoituksiin.