Stevin, Simon (1548-1620)

Hollantilainen matemaatikko ja insinööri, joka loi uransa Nassaun prinssi Mauritzin armeijassa. Stevin mm. suunnitteli sulkujärjestelmän, jolla Hollantiin hyökkääjät voitaisiin karkoittaa tulvien avulla. Stevin havaitsi, että nesteen astian pohjaan aiheuttama paine on riippumaton astian muodosta. Hän ajoi innokkaasti desimaalijärjestelmän käyttöönottoa kaikissa mittayksiköissä. Jo 1586 Stevin julkaisi artikkelin pudotuskokeistaan, jotka osoittivat eri massaisten kappaleiden putoavan samalla nopeudella. Teoksessaan Wisconstighe Ghedachtenissen (1605) Stevin asettui Kopernikuksen aurinkokeskisen maailman puolelle.