Väisälä, Yrjö (1891-1971)

Suomalainen geodeetti ja tähtitieteilijä. Väisälä opiskeli Helsingin yliopistossa Donnerin oppilaana ja valmistui tohtoriksi 1922. Samalla hän työskenteli Geodeettisella laitoksella vuodesta 1918 vuoteen 1925, jolloin hän siirtyi Turun yliopiston fysiikan professoriksi. Vuosina 1928-1965 Väisälä toimi myös tähtitieteen professorina. Hänen toimestaan perustettiin Turun observatorio ja Tuorlan tutkimuslaitos. Vuonna 1951 Väisälä nimitettiin Akatemian jäseneksi.

Väisälän tärkeimmät tutkimukset optiikan alalla liittyivät geodesiaan. Väisälän interferometriä on käytetty perusviivojen pituuksien mittaamiseen useissa maissa. Hän kehitti myös menetelmän valmistaa tarkasti saman mittaisia kvartsisia standardimetrejä.

Väisälän löytämiksi on virallisessa luettelossa kirjattu 123 asteroidia. Hän kehitti oman aikaisempia yksinkertaisemman menetelmän niiden ratojen laskemiseksi.