Vogel, Hermann Karl (1842-1907)

Saksalainen tähtitieteilijä. Vogel toimi aluksi Leipzigin observatorion assistenttina, siirtyi yksityisen observatorion johtajaksi ja 1874 Potsdamin observatorioon, jonka johtaja hänestä tuli 1882. Vogel tutki aluksi planeettojen ja myöhemmin tähtien spektrejä. Tutkiessaan tähtien säteisnopeuksia valokuvatuista spektreistä hän havaitsi Algolin spektriviivojen ajoittain jakaantuvan kahtia, mikä osoitti tähden koostuvan kahdesta komponentista. Vogel kehitti myös tähtien spektriluokittelua aikaisemman Secchin luokituksen pohjalta.