Woldstedt, Fredrik (1813-1861)

Suomalainen tähtitieteilijä. Woldstedt nimitettiin Helsingin yliopiston observatorion amanuenssiksi Argelanderin aikana 1835. Hän erosi 1842 ja siirtyi Pulkovan observatorion palvelukseen suorittamaan suuren Suomen kautta kulkevan kolmiomittausketjun havaintoja ja laskelmia. Woldstedt väitteli 1844 tohtoriksi aiheenaan Tykon komeettaa koskevat ratalaskut. Lundahlin kuoltua Woldstedt oli ainoa tähtitieteen professuurin hakija, ja hänet nimitettiin virkaan 1846. Woldstedt teki runsaasti havaintoja meridiaanikoneella ja tutki havaintovälineen virheitä.