Wolf, Johann Rudolph (1816-1893)

Sveitsiläinen tähtitieteilijä. Wolf opiskeli Zürichissä, Wienissä ja Berliinissä, tuli 1839 Bernin yliopistoon matematiikan ja fysiikan opettajaksi ja 1844 tähtitieteen professoriksi. Vuonna 1855 hänestä tuli Zürichin yliopiston ja teknologian instituutin tähtitieteen professori. Wolfin aloitteesta perustettiin Zürichin observatorio 1864.

Auringonpilkkuhavaintoja tutkiessaan Wolf määritti pilkkujakson pituudeksi 11,1 vuotta ja keksi sen olevan yhteydessä Maan magneettikentässä havaittuun vaihteluun. Pilkkujen lukumäärän seuraamista varten Wolf kehitti indeksin, joka tunnetaan Zürichin auringonpilkkulukuna.