Konvektio

Konvektio eli kuljetus on yksi lämmön siirtymisen muodoista. Konvektiossa lämpöenergiaa siirtyy aineen virtauksen mukana.

Konvektio on kaikkein tehokkain tapa siirtää lämpöä. Kun lämpötilaero on hyvin suuri tai aine on säteilylle läpinäkymätöntä, säteily saa aikaan aineen virtausta ja siten lämmön sirrtymistä aineen mukana. Esimerkiksi Auringon pintakerroksessa energia siirtyy konvektion avulla. Nousevat ja laskevat virtaukset nähdään pinnan raemaisena rakenteena, granulaationa.

Fysiikassa konvektio ja kuljetus tarkoittavat yleensä mitä tahansa lämmön siirtymistä ainevirtauksen mukana. Meteorologiassa konvektio tarkoittaa nimenomaan lämpötilaeroista aiheutuvaa pystysuuntaista virtausta. Muun ulkopuolisen voiman kuten tuulen aiheuttamasta ja yleensä vaakasuuntaisesta kuljetuksesta käytetään nimeä advektio.