Vetovoima, painovoima

Vetovoima (gravitaatio, painovoima) on voima, jolla kaksi massaa vetää toisiaan puoleensa. Newtonin vetovoimalain mukaan kaksi pistemästä massaa vetää toisiaan puoleensa voimalla

F = G m1m2 / r 2,

missä m1 ja m2 ovat kappaleiden massat, r niiden välinen etäisyys ja G yksiköiden valinnasta riippuva vakio, gravitaatiovakio.

Yleisen suhteellisuusteorian mukaan mitään vetovoimaa ei ole olemassakaan, vaan kappaleiden liikkeet ovat seurausta aika-avaruuden geometriasta. Käsitteellisesti tämä poikkeaa täysin Newtonin vetovoimateoriasta, mutta useimmissa tilanteissa molempien teorioiden antamat ennusteet ovat hyvin samanlaisia. Erot tulevat kunnolla näkyviin vasta äärimmäisissä olosuhteissa, kuten tavattoman suurissa tiheyksissä.