Newtonin lait

Isaac Newton esitti teoksessaan Principia mathematica kolme dynamiikan peruslakia. Niitä seuraa vielä sääntö, jota joskus pidetään neljäntenä lakina. Nykyaikaisella terminologialla ja merkintätavoilla esitettyinä nämä lait ovat:
  1. Kappale, johon ei kohdistu mitään voimia, pysyy levossa tai jatkaa tasaista suoraviivaista liikettään.
  2. Kappaleen impulssin (liikemäärän) muutos aikayksikköä kohti on verrannollinen kappaleeseen kohdistuvaan voimaan.
  3. Jos kappale A vaikuttaa kappaleeseen B voimalla F, B vaikuttaa A:han yhtä suurella mutta vastakkaisuuntaisella voimalla -F.
  4. Jos kappaleeseen vaikuttaa useita voimia, kappale liikkuu ikäänkuin siihen kohdistuisi yksi voima, joka on kyseisten voimien vektorisumma.
Toinen laki voidaan esittää lyhyesti muodossa

F = dp/dt,

missä F on kappaleeseen kohdistuva voima, p kappaleen impulssi ja t aika. Jos massa pysyy vakiona, kaavan oikea puoli on yksinkertaisesti massa kertaa kiihtyvyys, jolloin saadaan toisen lain tutumpi muoto

F = m a.