Jarrutussäteily

Kiihtyvässä liikkeessä oleva sähkävaraus lähettää sähkömagneettista säteilyä; poikkeuksena ovat atomiydintä kiertävät elektronit. Kiihtyvyys tarkoittaa mitä tahansa liikkeen suunnan tai nopeuden muutosta.

Nimitys jarrutussäteily viittaa erityisesti tilanteeseen, jossa esteeseen törmäävä elektroni saa aikaan säteilyä. Tätä on käytetty mm. röntgenputkissa, joissa säteilyä syntyy elektronien osuessa putken anodiin.

Hyvin kuuma kaasu on ionisoitunutta ja sisältää siten paljon vapaita elektroneja. Niiden suunnat ja nopeudet muuttuvat niiden ohittaessa atomiytimiä ja ioneja. Näissä muutoksissa syntyvää säteilyä sanotaan yleensä termiseksi jarrutussäteilyksi.