Vedyn 21 cm:n säteily

Vetytatomin protonin ja elektronin spinit voivat olla samansuuntaiset tai vastakkaiset. Karkeasti ottaen tätä voi havainnollistaa ajattelemalla, että protoni ja elektroni voivat pyöriä samaan suuntaan tai vastakkaisiin suuntiin. Jos spinit ovat samansuuntaiset, atomin energia on hiukan korkeampi kuin niiden ollessa vastakkaiset. Elektronin spinin kääntyessä vetyatomi säteilee energiaeron mukaiset fotonin, joka vastaa 21.049 cm:n aallonpituutta (eli 1420.4 MHz:n taajuutta).

Hendrik van de Hulst ennusti teoreettisesti tällaisen säteilyn 1944, ja ensimmäisen kerran se havaittiin 1951. Tällä radiosäteilyn alueessa havaittavalla spektriviivalla on sittemmin ollut tärkeä merkitys tähtienvälisen aineen ja Linnunradan rakenteen tutkimuksessa.