Maser ja laser

Viritystilassa on yleensä vähemmän atomeja kuin perustilassa. Tunnetaan kuitenkin mekanismeja, joiden avulla viritystilaan saadaan enemmän atomeja kuin perustilaan. Tähän perustuvat maser ja laser (Microwave/Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation).

Suhteellisen pitkäikäinen viritystila eli metastabiili tila voi toimia varastona, johon kertyy enemmän atomeja kuin perustilaan. Tämä saadaan aikaan nostamalla atomit ensin korkeampaan viritystilaan (pumppaus), josta atomit siirtyvät spontaanin emission kautta metastabiiliin tilaan.

Jos ylemmässä energiatilassa olevaan atomeiin kohdistuu säteilyä viritysenergiaa vastaavalla taajuudella, atomin viritys laukeaa ja se säteilee fotonin. Tällaisessa indusoidussa emissiossa syntyvällä säteilyllä on sama taajuus ja vaihe kuin sen laukaisseella säteilyllä. Tuloksena on vahvistunutta säteilyä, joka on samassa vaiheessa ja sisältää vain yhtä aallonpituutta.

Tähtienvälisistä molekyylipilvistä ja tähtiä ympäröivistä pölyvaipoista on löytynyt useita maserlähteitä. Niissä säteilyä vahvistavana aineena toimii vesi, piimonoksidi tai hydroksyyliradikaali (OH).