Molekyylien spektrit

Atomin energiatilan määräävät elektronien tilat. Molekyylillä mahdollisuudet ovat vielä monipuolisemmat: atomit voivat värähdellä tasapainoaseman molemmin puolin ja molekyyli voi pyöriä jonkin akselin ympäri. Sekä vibraatio- että rotaatioenergiat ovat kvantittuneet. Peräkkäisten vibraatiotilojen välinen siirtymä on tyypillisesti infrapuna-alueella ja rotaatiotilojen välinen siirtymä mikroaaltoalueella.

Yhdistyneinä elektronin energiatilan muutoksiin vibraatio- ja rotaatiosiirtymät aiheuttavat molekyylille tyypillisen vyöspektrin, jossa on pienellä aallonpituusalueella suuri joukko viivoja. Viivoja voi olla niin tiheässä, että ne sulautuvat yhtenäisiltä näyttäviksi vöiksi.