Aallonpituus, taajuus

Jaksollisesti toistuvan liikkeen jakson pituus. Korvin kuultavien ääniaaltojen pituudet ovat luokkaa 1 cm - 20 metriä. Ääniaallot ovat ilmassa tai muussa väliaineessa eteneviä paineaaltoja.

Vaikka valo ja muu sähkömagneettinen säteily joissakin tilanteissa näyttää muodostuvan erillisistä hiukkasista, fotoneista, se käyttäytyy toisissa tilanteissa kuten aaltoliike. Toisin kuin ääni, valo pystyy kulkemaan myös tyhjiössä. Näkyvän valon aallonpituus on 400-700 nanometriä.

Taajuus on aaltoliikkeen värähtelyjen määrä aikayksikössä. Sen yksikkö on hertsi: 1 Hz = 1/s. Sähkömagneettiselle säteilylle taajuus on

n = c / l,

missä c on valon nopeus ja l aallonpituus.