Pallotähtitiede

Pallotähtitiede on tähtitieteen haara, joka tutkii taivaankappaleiden näennäisiä paikkoja, koordinaatistoja, paikanmääritystä tähtitieteellisten havaintojen avulla ja ajanlaskua.

Aina Newtonin aikoihin 1700-luvun alkuun saakka tähtitiede oli lähes pelkkää pallotähtitiedettä. Vielä pitkälle 1800-luvulle pallotähtitiede oli siihen läheisesti liittyvän taivaanmekaniikan ohella tähtitieteen tärkeimpiä alueita.

Havaintotarkkuuden kehittyessä yhä pienempiä kappaleiden paikkoihin vaikuttavia häiriöitä on otettava huomioon. Siksi pallotähtitiede on korkeasta iästään huolimatta edelleen kehittyvä tieteenala.

Tähtitieteilijän ja tähtiharrastajan olisi hyvä ymmärtää ainakin taivaanpalloon liittyvät perusasiat, jotta hän osaisi päätellä, milloin jokin kohde on näkyvissä.