Pimennysmuuttujat

Pimennysmuuttujat ovat kaikkein säännöllisimpiä muuttuvia tähtiä. Ne ovat kaksoistähtiä, joiden komponentit vuorotellen peittävät toisensa. Kyseessä ei oikeastaan ole varsinainen muuttuja, sillä tähtien todelliset kirkkaudet eivät muutu, vaan vaihtelu johtuu pelkästään havaintogeometriasta. Kirkkaudenvaihtelua havaitaan vain, jos havaitsija on lähellä kaksoistähden ratatasoa.

Varsinaiset pimennysmuuttujat ovat ainoita, joiden inklinaatio i ja siis myös massa voidaan määrittää tarkasti. Keskinäisistä pimennyksistähän voidaan päätellä näkösäteen olevan likimain ratatasossa, joten inklinaatio on noin 90°. Varsinaisten pimennysmuuttujien magnitudin vaihtelua ajan funktiona kuvaava valokäyrä on jotakin kolmesta päätyypistä:

  1. Algol-muuttujat
  2. beta Lyrae -muuttujat
  3. W Ursae Majoris -muuttujat

Vaikka pimennysmuuttujien valokäyrät ovat periaatteessa jotakin yllämainittua tyyppiä, niissä nähdään monista eri tekijöistä aiheutuvia lisähäiriöitä:

  1. Tähden muoto voi lähekkäisissä järjestelmissä muuttua naapuritähden vetovoiman takia. Tähti voi venyä ellipsoidiksi tai äärimmäisessä tapauksessa täyttää koko Rochen rajansa, jolloin se on lähinnä pisaranmuotoinen.
  2. Tähtien reunatummeneminen voi olla huomattava: reunoilta tuleva säteily on heikompaa kuin tähden keskeltä tuleva, ja siksi valokäyrässä voi esiintyä tästä aiheutuvia pyöristymiä.
  3. Pitkulaisiksi venyneissä tähdissä tapahtuu gravitaatiotummenemista: keskipisteestä kauimpana olevat osat ovat viileämpiä eivätkä säteile yhtä kirkkaasti kuin muu pinta.
  4. Tähdissä tapahtuu myös heijastusilmiöitä. Jos tähdet ovat hyvin lähekkäin, lämmittää kumpikin toista siltä kohtaa, joka on tähteä vastapäätä, mikä aiheuttaa kyseisen pinnan osan kirkastumista.
  5. Tähdestä toiseen voi syntyä massavirta ja tällöin toiseen komponenttiin putoava aine muuttaa pinnan lämpötilaa.

Kaikki nämä lisähäiriöt aiheuttavat vaikeuksia valokäyrän tulkinnassa. Siksi tulkinta tehdään usein laskemalla tietyn kaksoistähtijärjestelmän malli ja sen antama valokäyrä, jota verrataan havainnoista saatuun valokäyrään. Mallia muutellaan, kunnes saavutetaan riittävä yhteensopivuus havaintojen kanssa.