Neutronitähti, pulsari

Neutronitähti on kokoonluhistunut tähti, joka koostuu pelkistä neutroneista.

Tyypillisen neutronitähden halkaisija on 10-15 km ja massa muutama Auringon massaa. Tiheys on luokkaa 1017 - 1018 kg/m3. Kuutiosenttimetri tällaista ainetta painaa 100-1000 miljoonaa tonnia.

Neutronitähti syntyy tähden kehityksen loppuvaiheissa tähden romahtaessa kasaan ja protonien ja elektronien yhtyessä neutroneiksi. Tähti voi luhistua neutronitähdeksi vain, jos sen massa ylittää Chandrasekharin massan, noin 1.4 Auringon massaa.

Neutronitähti on suurimmaksi osaksi neutroneista koostuvaa suprajohtavaa nestettä, jonka ulko-osissa on metallimainen kiinteä kuori. Uloimpana on muutaman sentin paksuinen kaasukehä.

Havainnot ovat osoittaneet, että tällaisia kohteita todella on olemassa. Pulsarit ovat nopeasti pyöriviä neutronitähtiä. Ensimmäiset havainnot pulsareista tehtiin radioteleskoopeilla. Sittemmin muutamia niistä on havaittu myös optisesti. Tällainen pulsari on mm. Rapusumun (M1) keskellä.


Syventävä artikkeli neutronitähdistä