Ajanlasku

Nykyään käytössä oleva ajanlasku on syntynyt monien muutosten kautta. Vaikeutena ajanlaskussa on, että ajanmittauksen perusyksiköt, vuorokausi, kuukausi ja vuosi eivät ole yhteismitallisia: vuoden pituuden ja vuorokauden pituuden suhde ei ole kokonaisluku, eikä myöskään vuoteen sisälly täyttä lukua Kuun kiertoaikoja. Siksi vuorokauteen, vuodenaikoihin ja mahdollisesti vielä Kuun vaiheisiinkin perustuvan tarkan kalenterin laatiminen on varsin mutkikas tehtävä.

Juliaaninen kalenteri

Ajanlaskumme perustuu roomalaiseen ajanlaskuun, jonka pohjana alkuaan oli Kuun kiertoaika maapallon ympäri. Vuoden 700 eaa. paikkeilta alkaen vuosi on laskettu aurinkovuoden mukaan, ja vuoden jako 12 kuukauteen on peräisin tuolta ajalta. Kuukausi oli kuitenkin edelleen likimain Kuun todellisen kiertoajan pituinen, joten vuoden pituudeksi tuli vain 354 vuorokautta. Vuoden pitämiseksi oikeassa paikassa vuodenaikojen suhteen oli joka toiseen vuoteen lisättävä karkauskuukausi.

Roomalainen ajanlasku joutui kuitenkin ajan mittaan sekaisin. Sen selvitti aleksandrialainen tähtitieteilijä Sosigenes Julius Caesarin toimeksiannosta noin vuonna 46 eaa., jolloin luotiin juliaaninen ajanlasku. Sen mukaan vuoden pituus on 365 d, ja joka neljänteen vuoteen lisätään karkauspäivä. Tämä vastasi suunnillen yhtä Egyptissä käytetyistä kalentereista.

Gregoriaaninen kalenteri

Juliaanisen ajanlaskun mukaan vuoden keskipituus on 365 d 6 h, vaikka aurinkovuosi todellisuudessa on 11 min 14 s lyhempi. Siten juliaaninen vuosi jää aina 128 vuodessa yhden vuorokauden jälkeen aurinkovuodesta. Asia korjattiin paavi Gregorius XIII:n aikana 1582, jolloin ero oli kasvanut jo 10 vuorokaudeksi. Gregoriaanisen kalenterin mukaan karkausvuosia on joka neljäs vuosi, mutta poikkeuksena ovat täydet sataluvut. Niistä ovat karkausvuosia vain 400:lla jaolliset. Siten vuosi 1900 ei ollut karkausvuosi, mutta 2000 on. Suomessa gregoriaaninen kalenteri ("uusi luku") otettiin käyttöön 1753.

Gregoriaaninen kalenterikaan ei ole aivan tarkka, vaan poikkeaa aurinkovuodesta yhden vuorokauden noin 3300 vuodessa.

Ajanlaskuun kuuluva vuosien numerointi on eri maissa erilainen. Länsimaissa on vakiintunut ns. kristillinen ajanlasku, jossa vuodet numeroidaan Kristuksen oletetusta syntymävuodesta lukien. Mikäli kyseinen henkilö todella oli olemassa, hän ei uusimpien tutkimusten mukaan kuitenkaan syntynyt aivan nykyisen ajanlaskumme alussa.

Jos päiväys on ajanlaskuamme edeltävältä ajalta, vuoden perään liitetään eKr. (ennen Kristuksen syntymää), eaa. (ennen ajanlaskun alkua) tai joskus jopa a.a.C.n. (annus ante Christum natum). Englanninkielinen lyhenne on B.C. (Before Christ). Pelkkä vuosiluku tarkoittaa ajanlaskun alkukohdan jälkeistä vuotta. Tarvittaessa tätä voidaan vielä selventää liittämällä vuosiluvun perään jKr. (jälkeen Kristuksen syntymän) tai jaa. (jälkeen ajanlaskun alun) tai englantilais-latinalaiseen tapaan A.D. (Anno Domini). Matemaattisesti johdonmukaisin tapa olisi käyttää negatiivisia vuosilukuja ajanlaskun alkua edeltävälle ajalle. Tällaista tapaa käytetään kuitenkin vain poikkeustapauksissa. Ongelmana on, että vuotta nolla ei ole, vaan vuotta 1 eKr. seuraa vuosi 1 jKr.

Muita käytössä olevia alkamisajankohtia ovat mm. bysanttilaisen kalenterin 1.9.5509 eKr. ("maailman luominen"), juutalaisten 7.10.3761 eKr. (samoin "maailman luominen"), buddhalaisen 483 eKr (Buddhan kuolema), islamilaisen 16.7.622 jKr. (Muhammedin pako).

Historiallisena kuriositeettina mainittakoon Ranskan vallankumouskalenteri, jota noudatettiin lyhyen aikaan Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen. Sen nollakohta oli 22.9.1792.

Koska erimittaiset kalenterikuukaudet ja -vuodet tekevät pitkien aikavälien laskun hankalaksi, on varsinkin tähtitieteessä otettu käyttöön juliaaninen päivämäärä Se on päivien juokseva numerointi, joka alkaa 1.1.4713 eKr. klo 12:00.