Karkaussekunti

Tasaisesti etenevä standardiaika TAI perustuu atomikelloihin. Päivän ja yön vaihtelu ja taivaankappaleiden näennäiset liikkeet taivaalla sen sijaan liittyvät maapallon pyörimiseen ja siihen sidottuun yleisaikaan UT. Maapallon pyörimisen hidastuessa UT jää vähitellen jälkeen atomiajasta. Virallinen kelloissa käytettävä aika on koordinoitu yleisaika UTC, joka etenee samalla nopeudella kuin atomiaika. Se pidetään kuitenkin aina likimain samana kuin UT. Tämä tapahtuu lisäämällä UTC:hen karkaussekunteja (periaatteessa pysäyttämällä kellot sekunniksi), jotta UT:n ja UTC:n ero ei koskaan ylitä 0,9 sekuntia. Karkaussekunteja voidaan lisätä joko vuoden vaihtuessa tai kesä-heinäkuun vaihteessa.

Vuoden 1981 jälkeen karkaussekunteja on lisätty lähes säännöllisesti joka vuosi. Vuoden 1999 alun jälkeen tuli kuitenkin poikkeuksellinen pitkä jakso, jolloin Maan pyörimisen hidastuminen oli hitaampaa, ja seuraava karkaussekunti tarvittiin vasta vuoden 2006 alussa.???