Astronominen yksikkö AU

Aurinkokunnan etäisyyden ilmoitetaan tavallisesti astronomisina yksikköinä, jonka lyhenne on AU sanoista Astronomical Unit. Karkeasti ottaen se on Maan ja Auringon väinen matka.

Havaintojen myötä myös etäisyyksien tarkkuus paranee jatkuvasti. Jos AU:n pituutta muuteltaisiin jatkuvasti, jouduttaisiin kaikkia muitakin numeroarvoja korjailemaan. Siksi IAU:n vuonna 1976 hyväksymässä yksikk|järjestelmässä onkin sovittu, että yksi AU on 149 597 870 kilometriä. Tämä vastaa sellaisen Aurinkoa kiertävän kuvitellun kappaleen etäisyyttä, jonka kiertoaika on sama kuin maapallon, mutta jolla ei ole lainkaan massaa.

Newtonin lakien mukaan myös planeetan oma massa vaikuttaa hieman sen kiertoaikaan. Koska maapallo ei ole aivan massaton, se liikkuu hieman nopeammin kuin vastaavalla radalla kulkeva massaton kappale. Jos Maan radan isoakselin puolikas olisi täsmälleen yhden AU:n mittainen, Maan kiertoaika olisi lyhempi kuin todellisuudessa. Siksi Maan radan isoakselin puolikas onkin vähän määritelmän mukaista AU:ta suurempi, 1.000018 AU.