Valovuosi

Parsek ja astronominen yksikkö ovat tähtitieteen virallisia yksiköitä. Kansantajuisessa kirjallisuudessa tähtien etäisyydet sen sijaan ilmoitetaan tavallisesti valovuosina: yksi valovuosi on se matka, jonka valo kulkee tyhjässä avaruudessa vuoden aikana. Koska valon nopeus tyhjiössä on likimain 300 000 km/s, saadaan valovuoden pituudeksi noin 9.5 biljoonaa kilometriä. Parsek puolestaan on 3.26 valovuotta. Valovuoden lyhenteenä usein käytettävä ly tulee englanninkielen sanoista light year. Mikään kovin virallinen tämä lyhenne ei kuitenkaan ole.